Instytucja: 

KAZIMIERZ DOLNY

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez KAZIMIERZ DOLNY

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_gHcfYJ3.txt
 • Re: Wniosek o informację publiczną przez KAZIMIERZ DOLNY

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 27 kwietnia 2020 r.

  W dniu 27.04.2020 o 10:40, {{ email }} pisze:
  --
  Sekretariat Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym
  Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym
  ul. Senatorska 5
  24-120 Kazimierz Dolny
  tel. 81 8810212 w. 20
  www.kazimierz-dolny.pl

  Klauzula bezpieczeństwa Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym:
  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
  Uprzedzamy, że wgląd w treść wiadomości e-mail otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone.
  Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

  Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym dostępne są pod linkiem:
  https://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/index.php?id=441

  Załączniki

  • odpowiedź_na_wniosek.pdf