Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek przez KŁOCZEW

  Szanowni Państwo,
  odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27 kwietnia 2020 r. w przedmiocie czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. informuję, że informacje o wyborcach – na wniosek Poczty Polskiej S.A. - zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A. w dniu 29 kwietnia 2020 r.
  Z poważaniem,
  Grażyna Pyl, Sekretarz Gminy.