Instytucja: 

KODEŃ

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Twardo odrzucony

 Status ostatniego wniosku: 

NIEWYSŁANY

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Wniosek o informację - UG Kodeń przez KODEŃ

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  02.01.2021 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 05.01.2021 przez platformę
  e-puap). Uprzejmie informuję, że gmina Kodeń nie przekazała Poczcie
  Polskiej S.A  danych wyborców.

  Z poważaniem

  Urząd Gminy Kodeń

  --
  Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazywane nam za
  pośrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia
  korespondencji z Państwem i w celu dla którego zostały nam udostępnione.
  Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych
  osobowych, zawartych w korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną
  jest Urząd Gminy w Kodniu.
  Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana danych
  osobowych oraz wykonywaniem praw, możliwy jest pod adresem mailowym
  {{ email }} Informacje o Pana/Pani uprawnieniach związanych z
  przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są pod adresem:
  https://ugkoden.bip.lubelskie.pl/index.php?id=385

  Niniejsza korespondencja i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan jej prawidłowym
  adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub
  inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan
  niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie
  nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji z komputera.