Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOMARÓWKA PODLASKA

  Odpowiadając na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 27
  kwietnia 2020, Gmina Komarówka Podlaska informuje, iż po otrzymaniu pisma
  Wojewody Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r., w którym wojewoda
  stwierdził iż przekazanie żądanych danych jest obowiązkiem prawnym
  samorządów, żądane dane przekazano.

  Z poważaniem

  Elżbieta Zienkiewicz

  Urząd Gminy Komarówka Podlaska

  tel. 083 353-50-04

  Opis: 100px-POL_gmina_Komarówka_PodlaskaCOA.svg

  Załączniki

 • Re: wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o wskazanie dokładnej daty, kiedy państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23648@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały zarządu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_M9adZDI.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOMARÓWKA PODLASKA

  Komarówka Podlaska 08-07-2020

  Or.1431.20.2020

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24
  06.2020 r.

  Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej informuje iż przekazanie nastąpiło w dniu
  28.04.2020 r.

  Z poważaniem

  Sekretarz Gminy

  Elżbieta Zienkiewicz

  tel. 083 353-50-04

  Opis: 100px-POL_gmina_Komarówka_PodlaskaCOA.svg

  Załączniki