Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odp na info pub z dnia 27.04.2020 przez KOŃSKOWOLA

  Końskowola, dnia 7 maja 2020r.

  Or.1431.26.2020

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  27.04.2020r. na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września2001r. o
  dostępie do informacji publicznej( Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 z
  późn.zm.), informuję:

  Wójt Gminy Końskowola nie przekazał informacji o wyborcach Poczcie
  Polskiej S.A.

  Sekretarz Gminy Końskowola

  Krzysztof Bartuzi