Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez KRAŚNIK

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 27
  kwiecień 2020 do "sekretariat@gminakrasnik.pl" <sekretariat@gminakrasnik.pl> z
  tematem "Wniosek o informację publiczną".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • Fwd: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez KRAŚNIK

  Odpowiadając na prośbę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej przekazania
  informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. niniejszym informuję, że na chwilę
  obecną wykazy na podstawie spisów wyborców gminy Kraśnik nie zostały
  udostępnione Poczcie Polskiej S.A. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta
  najprawdopodobniej dzisiaj lub jutro.

  Małgorzata Rejowska
  Urząd Gminy Kraśnik

  ------ Oryginalna wiadomość --------
  Od: "sekretariat@gminakrasnik.pl" <sekretariat@gminakrasnik.pl>
  Do: m.rejowska@gminakrasnik.pl
  Data: 28 kwiecień 2020 o 09:41
  Temat: Fwd: Wniosek o informację publiczną

  ------ Oryginalna wiadomość --------
  Od: sprawa-23657@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Do: sekretariat@gminakrasnik.pl
  Data: 27 kwiecień 2020 o 10:41
  Temat: Wniosek o informację publiczną

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do
  informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o
  informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.
  lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych
  zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej
  Polskiej zarządzonych w 2020 r.
  http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres
  sprawa-23657@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  --

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Fwd: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23657@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  pozdrawiam
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Fwd: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez KRAŚNIK

  Witam,
  odpowiadając na prośbę o uzupełnienie informacji publicznej dotyczącej
  przekazania informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. niniejszym informuję,
  że Urząd Gminy w Kraśniku nie udostępnił Poczcie Polskiej S.A. spisów wyborców
  sporządzonych na potrzeby wyborów Prezydenta RP ogłoszonych na dzień 10 maja
  2020 r.
  pozdrawiam
  Małgorzata Rejowska
  Urząd Gminy Kraśnik

  ------ Oryginalna wiadomość --------
  Od: "sekretariat@gminakrasnik.pl" <sekretariat@gminakrasnik.pl>
  Do: m.rejowska@gminakrasnik.pl
  Data: 19 maj 2020 o 15:22
  Temat: Fwd: Wniosek o informację publiczną

  ------ Oryginalna wiadomość --------
  Od: sprawa-23657@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Do: sekretariat@gminakrasnik.pl
  Data: 15 maj 2020 o 17:52
  Temat: Wniosek o informację publiczną

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i
  przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie
  ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na
  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd
  przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na
  adres: sprawa-23657@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  pozdrawiam
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  --

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego