Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez KRYNICE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <ugkrynice@krynice.com.pl> o 27.04.2020 10:41

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o27.04.2020 11:30

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez KRYNICE

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 27 kwietnia 2020 informuję, że informacje o wyborcach- spis wyborców został przekazany Poczcie Polskiej S.A. w dniu 28 kwietnia 2020 r.
  Z poważaniem Wójt Gminy Krynice:
  //Jacek Wiśniewski