Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez KURÓW

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie przekazania informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A., uprzejmie informuje, że Gmina Kurów nie przekazała w/w informacji z uwagi na brak podstaw prawnych.

  Z poważaniem

  Barbara Nowacka - Sekretarz Gminy Kurów

  ul. Lubelska 35
  24-170 Kurów

  tel. 81 88 75 007

  fax. 81 88 11 151