Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedz na wniosek o informację publiczną przez LEŚNIOWICE

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na wniosek o udzielnie informacji publicznej dotyczącej
  przekazania informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. uprzejmie
  informuję, że na dzień 27 kwietnia 2020 r. godz. 15:00 Urząd Gminy
  Leśniowice nie przekazał wnioskowanej danych Poczcie Polskiej S.A.
  W związku ze skomplikowanych charakterem sprawy stosowna decyzja w tym
  zakresie zostanie podjęta po uzyskaniu opinii prawnych.

  Z poważaniem

  Jacek Stańkowski

  Urząd Gminy Leśniowice

 • Re: odpowiedz na wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23664@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Wniosek o informację publiczną przez LEŚNIOWICE

  Szanowni Państwo,
  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną informuję, że Urząd Gminy
  Leśniowice przekazał Poczcie Polskiej S.A. dane wyborców przed 9 maja 2020
  r.
  Z poważaniem
  Jacek Stańkowski
  Urząd Gminy Leśniowce