Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez LUBARTÓW

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną  z
  dnia 27.04.2020 r.

  Z poważaniem
  Krzysztof Kopyść
  Wójt Gminy Lubartów

  W dniu 2020-04-27 o 10:41, sprawa-23666@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --

  Z poważaniem,

  *Halina Góźdź*
  Inspektor ds. administracyjnych
  Urząd Gminy Lubartów | ul. Lubelska 18A | 21-100 Lubartów
  http://www.gmina-lubartow.pl
  tel. 81 855 35 86

  Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
  Lubartów, ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów, tel. 81 855 35 86, e-mail:
  ug@gmina-lubartow.pl jest Wójt Gminy Lubartów. Więcej informacji na
  temat zasad przetwarzania danych oraz praw przysługujących Pani/Panu w
  związku z ich przetwarzaniem znajduje się pod adresem:
  http://uglubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=340

  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
  podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o
  charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Uprzedzamy, że wgląd w treść
  e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie,
  rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie
  jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę
  lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
  korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne
  zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej
  ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

  Załączniki