Instytucja: 

Lublin

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Dokument 255631/04/2020/W - "Odpowiedź na wniosek (przekazanie informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A)" przez Lublin

  Dokument: 255631/04/2020/W
  Nazwa : Odpowiedź na wniosek (przekazanie informacji o wyborcach Poczcie
  Polskiej S.A)

  * * *

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej w zakresie udzielnia odpowiedzi na pytanie: czy zostały przekazane
  informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to
  zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów
  powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
  http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328.

  * * *

  Załączniki

  • Odpowiedź_na_wniosek_przekazanie_informacji_o_wyborcach_Poczcie_Polskiej_S.A.pdf
  • Klauzula_informacyjna.pdf
 • Re: Dokument 255631/04/2020/W - "Odpowiedź na wniosek (przekazanie informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A)" przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 4.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Dokument 266738/05/2020/W - "Informacja dotycząca wykazania pełnomocnictwa (przekazanie danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.)" przez Lublin

  Dokument: 266738/05/2020/W
  Nazwa : Informacja dotycząca wykazania pełnomocnictwa (przekazanie danych
  wyborców Poczcie Polskiej S.A.)

  * * *  * * *

  Załączniki

  • Informacja_dotycząca_wykazania_pełnomocnictwa_przekazanie_danych_wybo_NJYVhf5.pdf
  • Klauzula_informacyjna.pdf
 • Re: Dokument 266738/05/2020/W - "Informacja dotycząca wykazania pełnomocnictwa (przekazanie danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.)" przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam uchwałę podpisaną elektronicznie.

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne.pdf
 • Dokument 270248/05/2020/W - "Odpowiedź na wniosek (przekazanie danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.)" przez Lublin

  Dokument: 270248/05/2020/W
  Nazwa : Odpowiedź na wniosek (przekazanie danych wyborców Poczcie Polskiej
  S.A.)

  * * *  * * *

  Załączniki

  • Odpowiedź_na_wniosek_przekazanie_danych_wyborców_Poczcie_Polskiej_S.A..pdf