Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez ŁOPIENNIK GÓRNY

  W dniu 27.04.2020 o 10:41, sprawa-23675@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  Łopiennik Górny 7/05/2020 r.

  Or.1431.12.2020

  W odpowiedzi na pismo z dnia 27/04/2020 r. informujemy, że gmina
  Łopiennik Górny w dniu 30 kwietnia 2020 r. przekazała Poczcie Polskiej
  S.A. dane z rejestru wyborców.

  --
  Monika Zaj
  Urząd Gminy Łopiennik Górny
  tel. 82 577 31 23 wew. 506
  e-mail mzaj@lopiennikgorny.pl