Instytucja: 

MIRCZE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez MIRCZE

  Dzień dobry,

  odpowiedź została udzielona e-mailem w dniu 29 kwietnia 2020 r. Jeżeli
  wiadomość nie dotarła do Państwa prosimy o kontakt.

  Z poważaniem,

  Sekretariat Urzędu Gminy Mircze

  W dniu 2020-05-19 o 23:25, {{ email }} pisze:
  --
  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy,
  iż na stronie internetowej Administratora znajduje się obowiązek informacyjny (zgodnie z art. 13 RODO), w którym wskazujemy w jaki sposób
  Państwa dane osobowe przetwarzane są przez: Gminę Mircze reprezentowaną przez Wójta Gminy Mircze siedziba:
  Urząd Gminy Mircze 22-530 Mircze, ul. Kryłowska 20.
  Prosimy o zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną: https://ugmircze.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//OBOWIAZEK_INFORMACYJNY_-_KLIENT_URZEDU_GMINY_MIRCZE.pdf
  W przypadku pytań lub wątpliwości co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora zalecamy kontakt z
  Inspektorem Ochrony Danych – panem Rafałem Andrzejewskim. Kontakt: {{ email }} lub tel.-504976690.
  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać informacje prawnie chronione.
  Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań
  w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot niebędący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo,
  proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.
  Dziękujemy.

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  niestety odpowiedź z 29.04.2020 r. nie dotarła do nas. Mam prośbę o przesłanie jej raz jeszcze na adres, z którego przesyłam tę wiadomość.

  Z poważaniem,

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Fwd: Re: Wniosek o informację publiczną przez MIRCZE

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Re: Wniosek o informację publiczną
  Data: Wed, 29 Apr 2020 08:10:47 +0200
  Nadawca: URZĄD GMINY MIRCZE <{{ email }}>
  Odpowiedź-Do: {{ email }}
  Adresat: {{ email }}

  W dniu 2020-04-27 o 10:41, {{ email }} pisze:
  --
  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy,
  iż na stronie internetowej Administratora znajduje się obowiązek informacyjny (zgodnie z art. 13 RODO), w którym wskazujemy w jaki sposób
  Państwa dane osobowe przetwarzane są przez: Gminę Mircze reprezentowaną przez Wójta Gminy Mircze siedziba:
  Urząd Gminy Mircze 22-530 Mircze, ul. Kryłowska 20.
  Prosimy o zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną:https://ugmircze.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//OBOWIAZEK_INFORMACYJNY_-_KLIENT_URZEDU_GMINY_MIRCZE.pdf
  W przypadku pytań lub wątpliwości co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora zalecamy kontakt z
  Inspektorem Ochrony Danych – panem Rafałem Andrzejewskim. Kontakt:{{ email }} lub tel.-504976690.
  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać informacje prawnie chronione.
  Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań
  w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot niebędący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo,
  proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.
  Dziękujemy.

  Załączniki

  • OSO.5011.12.2020.tif