Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez JERZMANOWA

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@jerzmanowa.com.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:39

  odczytano w dniu 27.04.2020 12:22.

 • odpowiedź na wniosek przez JERZMANOWA

  W załączeniu do niniejszej wiadomości Urząd Gminy Jerzmanowa przekazuje
  odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Justyna Urzada

  inspektor ds. obywatelskich

  tel. (76) 8 36 55 30

  Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Wójt Gminy Jerzmanowa, Urząd
  Gminy Jerzmanowa, Gmina Jerzmanowa.
  Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w
  zakładce RODO na stronie <http://www.bip.jerzmanowa.com.pl>
  www.bip.jerzmanowa.com.pl

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
  jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
  rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy
  przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i
  usunięcie otrzymanych informacji.

  Załączniki