Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Wniosek o informację publiczną Gmina Niedźwiada przez NIEDŹWIADA

  W odpowiedzi na e-maila z dnia 27.04.2020 roku w sprawie
  udostępnienia informacji publicznej informuję że Urząd Gminy Niedźwiada
  nie przekazał Poczcie Polskiej danych mieszkańców ze spisów wyborców.

  Z wyrazami szacunku

  Małgorzata Tchórzewska

  Z-ca Kierownika USC w Niedźwiadzie

  tel. 818512884

  >
  >