Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez OBSZA

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@obsza.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:41

  odczytano w dniu 2020-04-27 13:13.

 • Informacja o przekazaniu danych przez OBSZA

  Witam

  W odpowiedzi na e-mail z dnia 27.04.2020 r w sprawie przekazania
  informacji o wyborcach Poczcie Polskiej

  informuję , że gmina Obsza przekazała dane .

  Z poważaniem

  Irena Macioch

  Gmina Obsza

  Obsza 36
  23-413 Obsza

  ugobsza@wp.pl <mailto:ugobsza@wp.pl>

  (84) 689 10 02