Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez OSTRÓW LUBELSKI

  W dniu 2020-04-27 o 10:41, sprawa-23696@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  W odpowiedzi na wniosek o dostępie do informacji publicznej
  ROS.1431.23.2020.JG z dnia 27.04.2020 r., Burmistrz Ostrowa Lubelskiego
  potwierdza, że informacje o wyborcach zostały przekazane Poczcie
  Polskiej S.A. w dniu 29 kwietnia 2020 r.

  Burmistrz Ostrowa Lubelskiego

  Józef Gruszczyk

  --
  Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim
  ul. Partyzantów 1
  21-110 Ostrów Lubelski
  tel. 81 8520003
  fax. 81 8520642
  e-mail: ostrowlubelski@lubelskie.pl
  www.ostrowlubelski.pl