Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną przez PONIATOWA

  Poprawiony wniosek Poczty Polskiej S.A. w sprawie udostępnienia danych o
  wyborcach został odebrany w dniu dzisiejszym. Wniosek przekazany
  zostanie do radcy prawnego obsługującego Urząd Miejski w Poniatowej i
  Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod kątem podstaw prawnych oraz do
  firmy informatycznej obsługującej bazę danych ewidencji ludności pod
  katem możliwości technicznych. Decyzja o udostępnieniu danych wyborców
  zostanie podjęta po uzyskaniu informacji z ww. źródeł. Pozdrawiam.
  Witold Szwajgier UM w Poniatowej

 • Re: Re: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23702@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie otrzymania: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną przez PONIATOWA

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: sekretarz@um.poniatowa.pl
  Temat: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną
  Data: 2020-05-13 22:10

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną przez PONIATOWA

  Dzień dobry. Informuję, że przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w
  życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów
  powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020
  r., Urząd Miejski w Poniatowej (Burmistrz Poniatowej) nie przekazał
  danych wyborców Poczcie Polskiej S.A. Z poważaniem, Witold Szwajgier,
  Urząd Miejski w Poniatowej.