Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez POTOK WIELKI

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@potokwielki.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:41

  odczytano w dniu 2020-04-27 10:47.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez POTOK WIELKI

  Urząd Gminy w Potoku Wielkim w załączniku przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Gmina Potok Wielki

  Potok Wielki 106

  23 – 313 Potok Wielki

  tel. 15 87 40 204

  <mailto:osppiekarz@potokwielki.pl> gmina@potokwielki.pl

  Załączniki

 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23704@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez POTOK WIELKI

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 13 maja 2020r informuję, że przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020r., Urząd Gminy w Potoku Wielkim nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej.

  Z poważaniem

  Sekretarz

  Bożena Kusz

  Gmina Potok Wielki

  Potok Wielki 106

  23 – 313 Potok Wielki

  tel. 15 87 40 204

  <mailto:osppiekarz@potokwielki.pl> gmina@potokwielki.pl

 • doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przez POTOK WIELKI

  Dzień dobry !

  Nawiązując do odpowiedzi na wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 roku,
  wysłanej 28 kwietnia 2020 roku, informuję, że Urząd Miejski w
  Modliborzycach również  przed 9 maja 2020 roku tj. przed wejściem w
  życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów
  powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
  dzień 10 maja 2020 roku, nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Z poważaniem

  Witold Kowalik

  Burmisttz Modliborzyc