Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Fwd: przez RADECZNICA

  ---------- Forwarded message ---------
  Od: gminaradecznica@prokonto.pl <gminaradecznica@prokonto.pl>
  Date: pt., 8 maj 2020 o 10:32
  Subject:
  To: biuro@siecobywatelska.pl <biuro@siecobywatelska.pl>

  W dniu 27.04.2020 r. do Urzędu Gminy w Radecznicy wpłynął wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej. Kilkakrotnie odpowiedź była
  przekazywana na adres email wskazany we wniosku tj.
  sprawa-23709@federowanie.siecobywatelska.pl
  <sprawa-23709@federowanie.siecobywatelka.pl>.
  Po każdej próbie przekazania otrzymaliśmy maila "problem z dostarczeniem
  Twojej wiadomosci / failure notice".
  Z uwagi na powyższe odpowiedź przekazujemy na adres email wskazany przy
  danych kontaktowych Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska.
  W załączeniu odpowiedź na wnioskowane informacje.

  Urząd Gminy w Radecznicy w załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej z dnia 27.04.2020 r.

  _____________________________________________________________
  Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych
  osobowych, zawartych w korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną jest
  Wójt Gminy Radecznica ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica.
  Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych
  osobowych oraz wykonywaniem praw, możliwy jest pod adresem mailowym: *
  <https://poczta.o2.pl/d/> <iod@gminaradecznica.pl> <iod@gminaradecznica.pl>
  <iod@gminaradecznica.pl> <iod@gminaradecznica.pl>
  <iod@gminaradecznica.pl>iod@gminaradecznica.pl
  <iod@gminaradecznica.pl>* (Inspektor
  Ochrony Danych).
  Informacje o Pana/Pani uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych
  osobowych zamieszczone są pod adresem:
  http://www.bip.gminaradecznica.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=990&Itemid=237
  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
  podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać informacje prawnie
  chronione. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego
  przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
  podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez
  osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
  korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
  nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

  Załączniki

 • (bez tematu) przez RADECZNICA

  Urząd Gminy w Radecznicy w załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27.04.2020 r. ______________________________ Administratorem,
  który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, zawartych w
  korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną jest Wójt Gminy Radecznica ul.
  B. Prusa 21, 22-463 Radecznica. Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych
  osobowych oraz wykonywaniem praw, możliwy jest pod adresem mailowym:  poczta.o2.pl iod@gminaradecznica.pl   (Inspektor
  Ochrony Danych). Informacje o Pana/Pani uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych
  osobowych zamieszczone są pod adresem: www.bip.gminaradecznica.pl www.bip.gminaradecznica.pl Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do
  którego jest zaadresowana i może zawierać informacje prawnie chronione. Wgląd w
  treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie,
  rozpowszechnian lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek
  działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący
  jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją
  omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z
  komputera.

  Załączniki