Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez REJOWIEC

  Rejowiec, dnia 29 kwietnia 2020 r.

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informujemy,
  że informacje o wyborcach zostały przekazane Poczcie Polskiej SA w dniu
  dzisiejszym tj. 29 kwietnia 2020 r.

  Artur Krupiński

  UM w Rejowcu

  W dniu 2020-04-28 o 08:17, Sekretariat UM Rejowiec pisze:
  --
  Pozdrawiam
  Artur Krupiński
  Urząd Miejski w Rejowcu