Instytucja: 

ROKITNO

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez ROKITNO

  Dzień dobry,

   w związku z przesłanym zapytaniem, informuję, że nie zostały
  udostępnione informacje o wyborach Poczcie Polskiej S.A..

  W dniu 2020-04-27 o 10:41, {{ email }} pisze:
  --

  -

  */Z poważaniem,/*

  */mgr Jacek Szewczuk/*

  */Wójt Gminy Rokitno
  /*

  */Urząd Gminy Rokitno/*

  /Rokitno 39a
  21-504 Rokitno
  e-mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}>
  tel. 83 345 35 50/

  Załączniki

  • bjonmfmcboakompb.png
 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 6.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez ROKITNO

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na poniższe pytanie, informuję, że dane wyborców nie
  zostały przekazane Poczcie Polskiej S. A.

  W dniu 2020-05-12 o 11:25, {{ email }} pisze:
  --

  -

  */Z poważaniem,/*

  */mgr Jacek Szewczuk/*

  */Wójt Gminy Rokitno
  /*

  */Urząd Gminy Rokitno/*

  /Rokitno 39a
  21-504 Rokitno
  e-mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}>
  tel. 83 345 35 50/

  Załączniki

  • alaeeddpmfjldgdj.png