Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek oinformację publiczną przez RUDA-HUTA

  Szanowni Państwo,
  w odpowiedzi na wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 r. informuję, że Urząd
  Gminy Ruda-Huta ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie przekazał
  Poczcie Polskiej S.A żadnych danych ze spisu wyborców.

  Z poważaniem
  Agnieszka Woszczewska
  Sekretarz Gminy
  ----------

  *Sekretariat UG Ruda-Huta*

  Urząd Gminy Ruda-Huta
  22-110 Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44
  tel./fax 82 568 60 33, 568 60 16 568 60 76
  e-mail:sekretariat@ruda-huta.pl
  www.ruda-huta.pl

  W dniu 2020-04-27 10:41, sprawa-23717@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

  Załączniki