Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez SAWIN

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 27
  kwiecień 2020 do "Urząd Gminy Sawin" <ug@sawin.pl> z tematem "Wniosek o
  informację publiczną".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez SAWIN

  Dzień dobry.
  W załączeniu przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek.

  URZĄD GMINY SAWIN

  Urząd Gminy Sawin ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin
  tel./ fax. 82 567 30 12
  e-mail: ug@sawin.pl

  ____________________________________________________________

  Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt
  Gminy Sawin z siedzibą w 22-107 Sawin, ul Chutecka 12. Dane są przetwarzane
  wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani
  korespondencję, jak również w celu archiwizacji. Przysługuje Panu/Pani prawo
  dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
  sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest
  dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia Panu/Pani odpowiedzi.

  Niniejsza wiadomość jest kierowana jedynie do użytku podmiotu lub osoby, do
  której jest adresowana. W związku z tym może zawierać informacje kierowane
  wyłącznie do określonego adresata. Jeżeli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla
  którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości
  odpowiadając na nią, a następnie skasować ją. Zabronione jest jakiekolwiek
  ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne przetwarzanie tej wiadomości
  i informacji w niej zawartych. W przypadku podjęcia któregoś z powyższych
  działań, może być ono uznane za naruszające prawo.

  Załączniki

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23721@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez SAWIN

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 11
  maj 2020 do "Urząd Gminy Sawin" <ug@sawin.pl> z tematem "Wniosek o informację
  publiczną".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • informacja publiczna przez SAWIN

  Witam, w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji
  publicznej z dnia 11 maja 2020 r.

  Renata Chochół
  Podinspektor ds. samorządu i działalności gospodarczej

  Urząd Gminy Sawin
  ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin
  tel./fax 82 567 30 12
  e-mail: renata.chochol@sawin.pl

  Załączniki