Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odp. na wniosek z dnia 27.04.2020 r. przez SERNIKI

  Serniki,7 maja 2020 r.

  *Urząd Gminy Serniki*

  *Serniki 1A*

  *21-107 Serniki*

  OR.1431.21.2020

  *Stowarzyszenie Siec Obywatelska**
  *

  *Watchdog Polska****, Warszawa*

  **

  **Urząd Gminy Serniki w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 27.04.2020 r. (e-mail) informuje, że na dzień
  udzielenia odpowiedzi Wójt Gminy nie przekazał Poczcie Polskiej spisu
  wyborców z terenu Gminy Serniki w związku z wyborami Prezydenta
  Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.

  --
  Z poważaniem

  Beata Gregorowicz
  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Serniki
  tel. 81 8550458

  Załączniki