Instytucja: 

SEROKOMLA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez None

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:41

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:04.

 • Fwd: Odpowiedź na wniosek. przez SEROKOMLA

  ---------- Forwarded message ---------
  Od: Urząd Gminy Serokomla <{{ email }}>
  Date: pon., 11 maj 2020 o 11:04
  Subject: Odpowiedź na wniosek.
  To: <{{ email }}>

  Dzień dobry.

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z 27.04.2020r o udzielenie
  informacji publicznej.

  Z poważaniem,

  Barbara Chaber

  UG Serokomla

  --------------------------------------------------------------------

  Niniejsza wiadomość, wraz z ewentualnymi załącznikami, stanowi informację
  chronioną przed ujawnieniem i jest przeznaczona jedynie dla osoby lub
  podmiotu będącego jej adresatem.

  Informujemy, że administratorem danych osobowych użytych w niniejszej
  korespondencji jest Wójt Gminy Serokomla. Inspektor ochrony danych jest
  dostępny pod adresem e-mail: {{ email }}

  Każda osoba przysyłając drogą elektroniczną wiadomość zawierającą jej dane
  osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Użyte w korespondencji
  dane są przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia
  odpowiedzi.

  Klauzula informacyjna oraz szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych
  osobowych dostępna jest na stronie internetowej
  http://gmina.gminaserokomla.pl zakładka przetwarzanie danych osobowych.

  Załączniki

 • Re: Fwd: Odpowiedź na wniosek. przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do Państwa odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r. na wniosek o informację publiczną z dnia 27.04.2020 r. mam prośbę o potwierdzenie, czy Poczta Polska przed 9.05.2020 r. uzyskała od Państwa hasło do zaszyfrowanego pliku z danymi wyborców?

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_akRK7bS.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Fwd: odpowiedź na wniosek przez SEROKOMLA

  ---------- Forwarded message ---------
  Od: Urząd Gminy Serokomla <{{ email }}>
  Date: wt., 7 lip 2020 o 15:17
  Subject: odpowiedź na wniosek
  To: <{{ email }}>

  W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek.

  --------------------------------------------------------------------
  Niniejsza wiadomość, wraz z ewentualnymi załącznikami, stanowi informację
  chronioną przed ujawnieniem i jest przeznaczona jedynie dla osoby lub
  podmiotu będącego jej adresatem.

  Informujemy, że administratorem danych osobowych użytych w niniejszej
  korespondencji jest Wójt Gminy Serokomla. Inspektor ochrony danych jest
  dostępny pod adresem e-mail: {{ email }}

  Każda osoba przysyłając drogą elektroniczną wiadomość zawierającą jej dane
  osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Użyte w korespondencji
  dane są przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia
  odpowiedzi.

  Klauzula informacyjna oraz szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych
  osobowych dostępna jest na stronie internetowej
  http://gmina.gminaserokomla.pl zakładka przetwarzanie danych osobowych.

  Załączniki

  • DOC070720-07072020150659720.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
  • Klauzula_informacyjna_dot__przysyłania_drogą_elektroniczną_wiadomośc_grp1Hth.docx (nieskanowany) Skanuj