Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • (bez tematu) przez SIEDLISZCZE

  dzień dobry, na dzień dzisiejszy tj. 28.04.2020r. nie zostały przekazane
  spisy wyborców z terenu Gminy Siedliszcze,

  --

  Załączniki

 • Re: przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23724@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez SIEDLISZCZE

  Dzień dobry, z godnie z art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o
  szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się
  wirusa SARS-CoV2.   29 kwietnia został przekazany spis wyborców, jest to
  informacja która juz poczta posiadała z Ministerstwa Cyfryzacji w
  zakresie szerszym niż otrzymała z urzedu miejskiego,pozdrawiam Tomasz
  Szczepaniak

  USTAWA

  z dnia 16 kwietnia 2020 r.

  o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem
  się wirusa
  SARS-CoV-2<https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/324_u.htm#_ftn1>
  W dniu 13.05.2020 o 07:51, sprawa-23724@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --

  Załączniki