Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez SIEMIEŃ

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres administrator@siemien.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_ganCfyj.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SIEMIEŃ

  Siemień, dnia 11 maja 2020 r.

  Urząd Gminy w Siemieniu
  Ul. Stawowa 1b
  21-220 Siemień

  Or.1431.11.2020.AK

  Do: Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  email: biuro@siecobywatelska.pl

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  informuję, że na dzień 8 maja 2020 r. Poczcie Polskiej nie zostały
  przekazane informacje o wyborcach.

  --
  Angelika Olek
  Sekretarz Gminy Siemień
  ul. Stawowa 1b, 21-220 Siemień
  tel. 833547001