Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez SIENNICA RÓŻANA

  Urząd Gminy Siennica Różana w załączeniu przesyła skan odpowiedzi na
  Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  --
  Urząd Gminy Siennica Różana
  Siennica Różana 265 A
  22-304 Siennica Różana

  tel. 82 575-92-81
  fax. 82 575-99-00 wew. 37
  www.siennica.pl

  Godziny urzędowania:
  poniedziałek-piątek 7.30-15.30

  Załączniki