Instytucja: 

SŁAWATYCZE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną przez SŁAWATYCZE

  Dzień dobry.

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27.
  04. 2020 r. w sprawie informacji czy zostały przekazane informacje o
  wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy zamierzamy to zrobić przed
  przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów
  powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020
  r. Urząd Gminy Sławatycze uprzejmie informuje, iż po otrzymaniu wniosku
  od Poczty Polskiej S.A. w sprawie przekazania danych ze spisu wyborców w
  dniu 23. 04. 2020 r. Wójt Gminy Sławatycze pismem z dnia 28. 04. 2020 r.
  wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych w przedmiotowym
  wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. W związku z tym, iż
  Poczta Polska w wyznaczonym terminie nie uzupełniła braków formalnych we
  wniosku, wniosek o przekazanie danych pozostał bez rozpoznania.

  Pozdrawiam

  /-/ Gerard Skalski

  Sekretarz Gminy Sławatycze

  W dniu 27.04.2020 o 10:41, {{ email }} pisze: