Instytucja: 

STRZYŻEWICE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez STRZYŻEWICE

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27
  kwietnia 2020 r. informuję, że dotychczas nie zostały przekazane
  informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. Nie zapadła również decyzja
  o ich przekazaniu w przyszłości.

  Z poważaniem
  Joanna Samborska
  Urząd Gminy Strzyżewice

  W dniu 2020-04-27 o 14:17, Gmina Strzyżewice pisze:
  --
  Urząd Stanu Cywilnego Strzyżewice
  Strzyżewice 109
  23-107 Strzyżewice
  tel. 81 56 69 600
  {{ email }}
  ....................................................................................................
  Uwaga! Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać
  informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez
  osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał
  ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty
  elektronicznej. Dziękujemy.

 • Re: Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez STRZYŻEWICE

  Dzień dobry.

  W odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2020 r. informuję, że w dniu 4 maja
  br. Wójt Gminy Strzyżewice przesłał na skrzynkę
  /Poczta_Polska/wybory2020 zaszyfrowany plik, zabezpieczony hasłem,
  zawierający dane ze spisu wyborców. Hasło do pliku nie zostało przekazane.

  Z poważaniem
  Joanna Samborska
  Urząd Gminy Strzyżewice

  W dniu 2020-05-13 o 07:51, Urząd Gminy Strzyżewice pisze:

  --
  Urząd Stanu Cywilnego Strzyżewice
  Strzyżewice 109
  23-107 Strzyżewice
  tel. 81 56 69 600
  {{ email }}
  ....................................................................................................
  Uwaga! Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać
  informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez
  osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał
  ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty
  elektronicznej. Dziękujemy.