Instytucja: 

TERESPOL

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez TERESPOL

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:41

  odczytano w dniu 27.04.2020 11:11.

 • Re: FW: Wniosek o informację publiczną przez TERESPOL

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że
  Burmistrz Miasta Terespol jako administrator danych osobowych nie przekazał
  spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. Jednocześnie chcę poinformować, że
  Burmistrz Miasta Terespol podejmuje działania w ramach obowiązującego prawa.

  Z poważaniem
  Józef Paderewski
  Sekretarz Miasta Terespol

 • Re: Re: FW: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}
  z poważaniem
  Martyna Bójko

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez TERESPOL

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 11.05.2020 13:39

  odczytano w dniu 11.05.2020 13:44.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez TERESPOL

  W odpowiedzi na zapytanie informuję, że burmistrz przekazał dane w zakresie
  wynikającym wówczas z art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia br. o szczególnych
  instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

  Z poważaniem
  Józef Paderewski
  Sekretarz Miasta Terespol