Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez TRZEBIESZÓW

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@trzebieszow.gmina.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:41

  odczytano w dniu 2020-04-27 13:12.

 • Gmina Trzebieszów - RE: Wniosek o informację publiczną przez TRZEBIESZÓW

  Nie przekazaliśmy i nie planujemy przekazywania danych bez podstawy prawnej, tj. wejścia w życie ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Nie mniej nie mamy na tą chwile oceny prawnej niniejszego pisma.

  Z wyrazami szacunku.

  Sławomir Smolak

  Sekretarz Gminy Trzebieszów
  tel. (25)796-03-55, (25)796-05-41 wew. faks: (25)796-03-73

  Urząd Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-4040 Trzebieszów

  <http://www.trzebiweszow.gmina.pl> www.trzebiweszow.gmina.pl

  https://www.facebook.com/trzebieszow/

  skrytka e-PUAP: /485k8ityjf/skrytka
  Rachunek podstawy jednostki i budżetu – 46 9206 0009 0000 0130 2000 0010
  Gmina Trzebieszów: NIP: 825-206-49-43, REGON: 7115825517 Kod terytorialny: 0611092