Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez TRZYDNIK DUŻY

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <ugtrzydnik@ops.pl> o 2020-04-27 10:41

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2020-04-27 11:35

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez TRZYDNIK DUŻY

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o informację publiczną informuję, że :

  \- spisy wyborców nie zostały przekazane Poczcie Polskiej;

  Katarzyna Pakuła

  UG Trzydnik Duży

  15 873 18 79 wew.318

  690 326 304