Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez TYSZOWCE

  Twoja wiadomość

  Do: tyszowce@tyszowce.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:41

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:33.

  --
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

 • Fw: skan przez TYSZOWCE

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej dotyczącej przekazania Poczcie Polskiej S.A. danych o wyborcach.

  z poważaniem
  kierownik USC Tyszowce
  Barbara Dudzińska

  --
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus--
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

  Załączniki