Instytucja: 

ULAN-MAJORAT

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ULAN-MAJORAT

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:41

  odczytano w dniu 27.04.2020 10:50.

 • odpowiedź na wniosek przez ULAN-MAJORAT

  SG.1431.6.2020

  Odpowiadając na wniosek w sprawie informacji publicznej z dnia 27 kwietnia
  2020 r. uprzejmie informujemy, że tut. Urząd Gminy nie przekazał Poczcie
  Polskiej informacji o wyborcach wpisanych do rejestru wyborców Gminy
  Ulan-Majorat i nie przekaże ich przed wejściem w życie ustawy o szczególnych
  zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych
  w 2020 r., zwanej "kopertową".

  mgr Stanisław Durka

  Sekretarz Gminy

  Ulan-Majorat

  Gmina Ulan-Majorat

  www.ulanmajorat.pl <http://www.ulanmajorat.pl/>

  Załączniki

  • image001_2GkbGvf.jpg