Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez UŁĘŻ

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@ulez.eurzad.eu
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:41

  odczytano w dniu 2020-04-27 10:45.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez UŁĘŻ

  Szanowni Państwo,

  w załączeniu Urząd Gminy w Ułężu przesyła odpowiedź na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  Z wyrazami szacunku,

  Paulina Chasikowska

  Sekretariat

  Urząd Gminy w Ułężu

  Załączniki

 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do Państwa odpowiedzi z dnia 30.04.2020 r. na wniosek o informację publiczną z dnia 27.04.2020 r. mam prośbę o odpowiedź na pytanie, czy Poczta Polska przed 9.05.2020 r. uzyskała od Państwa hasło do zaszyfrowanego pliku z danymi wyborców?

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez UŁĘŻ

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@ulez.eurzad.eu
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-06-17 08:31

  odczytano w dniu 2020-06-17 09:23.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez UŁĘŻ

  Załączniki

 • FW: Wniosek o informację publiczną przez UŁĘŻ

  Dzień dobry

  Poczta Polska uzyskała hasło do zaszyfrowanego pliku z danymi wyborców przed 09-05-2020r.

  Z poważaniem

  Edyta Grabek

  Informatyk

  Urząd Gminy Ułęż

  tel. 81-866-70-28 wew.37

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do Państwa odpowiedzi z dnia 30.04.2020 r. na wniosek o informację publiczną z dnia 27.04.2020 r. mam prośbę o odpowiedź na pytanie, czy Poczta Polska przed 9.05.2020 r. uzyskała od Państwa hasło do zaszyfrowanego pliku z danymi wyborców?

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki:

  * https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/zalacznik/33996/83538

  --

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  > W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-04-30 05:50:29.901607+00:00 z > adresu gmina@ulez.eurzad.eu: > Szanowni Państwo, w > załączeniu Urząd Gminy w Ułężu przesyła odpowiedź na > poniższy > wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Z wyrazami > > szacunku, Paulina Chasikowska Sekretariat Urząd Gminy w > Ułężu Obraz usunięty przez nadawcę.

  Załączniki

  • image001_iXifOLJ.jpg (nieskanowany) Skanuj