Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • informacja publiczna przez WISZNICE

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na emaila z dnia 27 kwietnia 2020r. dotyczącej dostępu do
  informacji publicznej informuje, iż Gmina Wisznice nie przekazała spisu
  wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Na chwilę obecną nie planujemy przekazywania tak ważnych informacji bez
  podstawy prawnej.

  Z poważaniem

  Krzysztof Biełuszka

  Zastępca Wójta Gminy Wisznice

  Urząd Gminy Wisznice

  ul. Rynek 35

  21-580 Wisznice

  tel. 83 378 2001

  faks: 83 378 20 39

  e-mail: kbieluszka@wisznice.pl

  <http://www.wisznice.pl/> www.wisznice.pl