Instytucja: 

WŁODAWA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez WŁODAWA

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 27
  kwiecień 2020 do "{{ email }}"
  <{{ email }}> z tematem "Wniosek o informację publiczną".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • informacja publiczna przez WŁODAWA

  ------ Oryginalna wiadomość --------
  Od: "{{ email }}" <{{ email }}>
  Do: {{ email }}
  Data: 5 maj 2020 o 13:50
  Temat: informacja publiczna

  Dzień dobry
  przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej
  w sprawie udostępnienia danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.
  pozdrawiam
  Marzena Pawlik
  ins. ds. ewidencji ludności
  --
  Gmina Włodawa
  Al. Jana Pawła II 22
  tel./fax. 082 5721 234
  NIP: 565-14-45-740
  Regon: 000550203
  e-mail: {{ email }}

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Włodawa z siedzibą we
  Włodawie
  Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa,adres e-mail: {{ email }}
  Kontakt z Inspektorem ochrony danych: {{ email }}.
  Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji
  oraz w celu,
  dla którego zostały nam udostępnione.
  Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania oraz wniesienia
  skargi
  do organu nadzorczego.
  Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w
  siedzibie Urzędu Gminy
  we Włodawie oraz na stronie: www.gmina-wlodawa.pl w zakładce klauzula
  informacyjna dla interesantów
  Urzędu Gminy Włodawa.

  Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
  podmiotu, do którego
  jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w
  treść wiadomości
  otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego
  rodzaju wykorzystanie,
  bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
  osobę lub podmiot
  nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał
  ją omyłkowo,
  proszony jest o zawiadomienie nadawcy poprzez wysłanie odpowiedzi i usunięcie
  tego materiału
  z komputera.

  Załączniki

  • skanowanie0001.jpg