Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez WOHYŃ

  Twoja wiadomość

  Do: wohyn@home.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:41

  odczytano w dniu 28.04.2020 08:07.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez WOHYŃ

  RO.1431.21.2020

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na poniższy wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie przekazania informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. informuję, że aktualnie jest rozpatrywany aspekt prawny tej sprawy.

  Do chwili obecnej Gmina Wohyń nie przekazała informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.

  Z poważaniem

  Agnieszka Buch

  UG Wohyń

 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23776@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez WOHYŃ

  Twoja wiadomość

  Do: wohyn@home.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 13.05.2020 07:35

  odczytano w dniu 13.05.2020 13:46.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez WOHYŃ

  RO.1431.27.2020

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na poniższy wniosek dotyczący doprecyzowania odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia informuję,
  że tut. urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A. przed 9 maja 2020 roku.

  Z poważaniem

  Agnieszka Buch

  UG Wohyń