Instytucja: 

WOJCIECHÓW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez WOJCIECHÓW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_jwSWb6e.txt
 • Fwd: Wniosek o informację publiczną przez WOJCIECHÓW

  W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące udostępnienia Poczcie Polskiej
  spisu wyborców informuję, że spis wyborców Gminy Wojciechów został
  przekazany Poczcie pOlskiej dniu 4 maja 2020 roku. Podstawą przekazania
  spisu są:

  1. Art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych
  instrumentach wsparcia
  w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695),
  który uprawnia operatora pocztowego (Poczta Polska) do pozyskania od
  organów jednostek samorządu terytorialnego danych osobowych wskazanych w/w
  przepisem prawa.

  2. Podstawą działań Poczty Polskiej jest obowiązek nałożony poleceniem
  (decyzją) Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. wydanym na
  podstawie art. 11 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
  COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  (Dz. U. Poz. 374, z późn. zm <http://późn.zm/>). Zgodnie z ust. 2 w/w
  artykułu (wg stanu prawnego na dzień wydania polecenia) polecenia wydawane
  są w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu
  z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia.

  Ponadto zasięgnięto opinii Kancelarii prawnej obsługującej Urząd Gminy w
  Wojciechowie oraz organu nadzoru Wojewody Lubelskiego.

  Z poważaniem

  Wójt Gminy Wojciechów

  Artur Markowski

  W dniu 27.04.2020 o 10:41, {{ email }} pisze:

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
  Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach
  Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem
  ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na
  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
  http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres
  {{ email }}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  --

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  --
  Łączę serdeczności i pozdrowienia :)

  dr Artur Markowski
  Wójt Gminy Wojciechów

  Wojciechów 5, 24-204 Wojciechów
  tel. centrala : 81 51 77 241 lub 51 77 353
  tel. kom.: 605 447 636 lub 783 971 489
  https://www.facebook.com/artur.markowski.773
  https://www.facebook.com/gminawojciechow