Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Gmina Wola Mysłowska przez WOLA MYSŁOWSKA

  Dzień dobry,

  Urząd Gminy Wola Mysłowska przekazuje informację do wiadomości
  publicznej zgodnie z e-mailem z dnia 27 kwietnia 2020 roku o tym, iż
  przekazał informacje Poczcie Polskiej S. A. w dniu 28 kwietnia 2020
  roku.

  Pozdrawiam,
  Urząd Gminy Wola Mysłowska
  Wola Mysłowska 57
  21-426 Wola Mysłowska