Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź inf. publiczna przez WÓLKA

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na wniosek z informacji publicznej Urząd Gminy Wólka przesyła
  odpowiedź.

  Z poważaniem

  Karolina Kamieniecka

  Urząd Gminy Wólka

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
  <http://bip.wolka.pl/wiadomosci/11462/wiadomosc/486789/klauzula_informacyjna
  __korespondencja_elektroniczna>
  http://bip.wolka.pl/wiadomosci/11462/wiadomosc/486789/klauzula_informacyjna_
  _korespondencja_elektroniczna

  Załączniki