Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ZWIERZYNIEC

  Twoja wiadomość

  Do: um@zwierzyniec.info.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:41

  odczytano w dniu 27.04.2020 11:53.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez ZWIERZYNIEC

  Dzień dobry!

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej otrzymany w dniu 27 kwietnia 2020 r. informuję, że Gmina Zwierzyniec nie przekazała Poczcie Polskiej S.A. danych ze spisu wyborców w związku z organizacją wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku. Jednocześnie informujemy, że ww. dane nie zostaną przekazane do czasu zakończenia procesu legislacyjnego dotyczącego wyborów korespondencyjnych.

  Z poważaniem,

  Elżbieta Kuczmowska

  Urząd Miejski w Zwierzyńcu

  Załączniki

  • image001_Gliem1o.jpg (nieskanowany) Skanuj