Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Informacja przez BABIMOST

  Urząd Miejski w Babimoście informuje, że działa w granicach aktualnie
  obowiązującego prawa.

  Pozdrawiam

  Sylwia Panaś
  Sekretarz Gminy
  Urząd Miejski w Babimoście
  ul. Rynek 3
  66-110 Babimost
  tel.: +48 68 351 38 62
  e-mail: <mailto:sekretarz@babimost.pl> sekretarz@babimost.pl
  <http://www.babimost.pl/> www.babimost.pl

  Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO znajduje się pod
  adresem <http://www.babimost.pl/klauzula-informacyjna>
  www.babimost.pl/klauzula-informacyjna
  logobeztla

  Załączniki

 • Re: Informacja przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Urząd Miejski w Babimoście przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23794@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Spis wyborców przez BABIMOST

  Ponownie informuję, iż przed dniem 9 maja brak było podstawy prawnej na
  przekazanie spisów wyborców.

  Sylwia Panaś
  Sekretarz Gminy
  Urząd Miejski w Babimoście
  ul. Rynek 3
  66-110 Babimost
  tel.: +48 68 351 38 62
  e-mail: <mailto:sekretarz@babimost.pl> sekretarz@babimost.pl
  <http://www.babimost.pl/> www.babimost.pl

  Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO znajduje się pod
  adresem <http://www.babimost.pl/klauzula-informacyjna>
  www.babimost.pl/klauzula-informacyjna
  logobeztla

  Załączniki