Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • wniosek o informację publiczną przez BYTNICA

  W odpowiedzi na wniosek o informację, czy zostały przekazane informacje o
  wyborcach Poczcie Polskiej S.A. informujemy, że organ gminy Bytnica nie
  przekazał spisów wyborców do przeprowadzenia wyborów Prezydenta
  Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Poczty Polskiej S.A.

  W związku z zakończeniem procesu wyborczego przez PKW nie ma potrzeby
  przekazywania spisów wyborców operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy
  Prawo pocztowe.

  Wanda Kołacz

  Inspektor ds. ewidencji ludności

  (68) 3918708

  Urząd Gminy Bytnica

  66-630 Bytnica 52