Instytucja: 

CYBINKA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez CYBINKA

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:41

  odczytano w dniu 27.04.2020 12:04.

 • Odpowiedź na niosek o informację publiczną przez CYBINKA

  Dzień dobry

  Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27.04.2020 r.

  Pozdrawiam

  Daria Bąk

  Urząd Miejski w Cybince

  ul. Szkolna 5

  69-108 Cybinka

  tel. 68 391 14 40 wew. 0

  e-mail {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  Załączniki

  • image002_gCicxwv.jpg
  • 1431.24.20.pdf
 • Re: Odpowiedź na niosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}
  z poważaniem
  Martyna Bójko

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez CYBINKA

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 11.05.2020 12:46

  odczytano w dniu 11.05.2020 13:26.

 • Odpowiedź na wniosek o doprecyzowanie informacji publicznej przez CYBINKA

  Dzień dobry,

  Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (doprecyzowanie).

  Pozdrawiam

  Daria Bąk

  Urząd Miejski w Cybince

  ul. Szkolna 5

  69-108 Cybinka

  tel. 68 391 14 40 wew. 0

  e-mail {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  Załączniki

  • image001_5jyLeWe.jpg
  • odp._WIP.pdf