Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez DESZCZNO

  Nasz Znak: OR.1431.35.2020
  Odpowiadając na Państwa wniosek przesłany w dniu 27 kwietnia 2020 r., na adres gmina@deszczno.pl informuję, że na dzień sporządzenia niniejszej odpowiedzi tj. 30 kwietnia 2020 r., Gmina Deszczno nie przekazała informacji o spisach wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Działania gminy w przyszłości będą funkcją oceny ewolucji stanu prawnego regulującego przeprowadzenie wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r.

  _______________________________________________

  gmina_deszczno.jpg

  Danuta Okolita

  Kierownik Referatu Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

  Urząd Gminy Deszczno

  ul. Lubuska 90

  66-446 Deszczno

  e-mail: <mailto:gmina@deszczno.pl> danuta.okolita@deszczno.pl

  Tel.: 95 751 21 85; 692 618 344

  Fax: 95 728 76 51

  Załączniki

  • image001_mBgOlqJ.jpg (nieskanowany) Skanuj