Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez IŁOWA

  Twoja wiadomość

  Do: ilowa@ilowa.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:41

  odczytano w dniu 27.04.2020 11:00.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez IŁOWA

  Dzień dobry

  Przesyłamy w załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 27.04.2020 w sprawie informacji publicznej.

  Pozdrawiam

  Agnieszka Suchodolska

  Sekretariat

  Referat Organizacyjny

  Urząd Miejski w Iłowej

  ul. Żeromskiego 27

  68-120 Iłowa

  tel. 68 368 14 00

  fax 68 368 14 01

  E-mail: ilowa@ilowa.pl

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej urzędu http://ilowa.info.pl/285/Ochrona_danych_osobowych/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

  KLAUZULA POUFNOŚCI

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

  Załączniki