Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez JASIEŃ

  AO.1431.23.2020

  W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27.04.2020 r. informuję, że Urząd Miejski w Jasieniu nie przekazał informacji o wyborcach Poczcie Polskiej.

  Pozdrawiam

  Aleksandra Major

  Urząd Miejski w Jasieniu

  ul. XX Lecia 20

  68-320 Jasień

  tel. 68 457-88-72

  fax 68 457-88-73